<p>Kredytobiorca, który zaciągnie w Banku Millennium kredyt hipoteczny na kwotę okrągłych 100 000 zło...

Kredytobiorca, który zaciągnie w Banku Millennium kredyt hipoteczny na kwotę okrągłych 100 000 złotych na okres 25 lat, będzie wpłacał do banku raty miesięczne po 523 złote każda. RRSO takiego kredytu będzie równe 4,04% w skali roku. Marża będzie w wysokości 2.2%, a prowizja za udzielenie kredytu będzie równa 0%. Do spłaty będzie kwota łączna w wysokości 157 526 złotych. Oprocentowanie nominalne w ramach tego kredytu hipotecznego będzie w wysokości 3,92% w skali roku. Jest ono sumą stawki WIBOR 3M równej 1.72% i marży dla banku w wysokości 2.20%. W ofercie tej obowiązuje prowizja za podwyższone ryzyko, która wynosi 1% za jeden rok. Tutaj opłata ta będzie w wysokości 83,30 złotych. Bank nie podwyższa marży do czasu ustanowienia hipoteki, jak to robi wiele innych banków. Przez cały okres kredytowania obowiązuje ubezpieczenie na życie.

Dzięki kredytowi w Banku Millennium można sfinansować wiele różnych inwestycji. Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium pomoże kupić działkę pod budowę domu, mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym, czy też wybudować dom. Dzięki pieniądzom z kredytu hipotecznego możemy wykonać adaptację budynku z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, czy też refinansować już poniesione koszta na cele mieszkaniowe. Co warto wiedzieć, kredyt hipoteczny w Banku Millennium może również być kredytem konsolidacyjnym jaki można przeznaczyć na spłatę innych pożyczek i kredytów. Minimalna kwota kredytu hipotecznego w Banku Millennium została określona na 20 000 złotych. Kwota maksymalna natomiast nie została dokładnie sprecyzowana przez bank. Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od tego jaką zdolność kredytową ma dany kredytobiorca i od tego czy spełnia warunki minimalnego wkładu własnego. Bank Millennium minimalny wkład własny określił na 10% wartości nieruchomości i w porównaniu do innych banków można powiedzieć, że jest on bardziej liberalną instytucją. Maksymalny okres kredytowania wynosi tutaj 35 lat, ale w dniu spłaty kredytu kredytobiorca nie może mieć więcej niż 75 lat. Dużą zaletą tej oferty jest to, że aktualnie bank za udzielenie zobowiązania nie nalicza żadnej prowizji. Zmniejsza to koszta związane z kredytem co podnosi atrakcyjność całej oferty.