Kredyt gotówkowy najczęściej jest spłacany w oparciu o określony harmonogram. Określa on konkretne daty, w których poszczególne raty mają być spłacone. Czy to oznacza, że to zobowiązanie finansowe możemy spłacić wyłącznie w terminie? Czy nie ma żadnych innych furtek, które umożliwiałyby szybsze, bądź późniejsze spłacenie zaciągniętego zobowiązania?

Spłacamy kredyt później

Oczywiście spłacanie kredytu gotówkowego w terminie późniejszym, niż określony w harmonogramie nie jest procederem zalecanym. Mimo to problemy finansowe mogą się pojawić w każdej chwili, co może przedłożyć się na późniejszą spłatę zobowiązania. Na co wtedy możemy liczyć?

Jeśli rata kredytu została wpłacona nieco później, najprawdopodobniej nie będzie to wiązało się z żadnymi finansowymi konsekwencjami. Może się jednak okazać, że polityka banku będzie obejmować pobieranie karnych odsetek, nawet jeśli termin spłaty został przekroczony o 1 – 2 dni.

Jeśli mamy świadomość, że nie spłacimy kolejnej raty kredytu w określonym czasie, najlepiej w tym celu wybrać się do siedziby banku i to możliwie jak najszybciej. W takiej sytuacji nie tracimy na naszym wizerunku a bank z pewnością potraktuje nas inaczej, niż w przypadku, gdy zjawimy się dopiero po trzecim zawiadomieniu…

W wielu przypadkach istnieje możliwość renegocjacji terminu spłaty kredytu. Jeśli w danym okresie nie możemy (bądź nie jesteśmy w stanie) spłacić kolejnej raty, bank zwykle da nam możliwość podjęcia negocjacji. W interesie banku nie leży „dobijanie” kredytobiorcy, ale wsparcie go na tyle, by był on w stanie jak najszybciej spłacić swoje zobowiązanie.

Spłacamy kredyt wcześniej

Sytuacja, gdy spłacamy kredyt wcześniej zdarza się relatywnie rzadko. Niemniej może się okazać, że szybsza spłata nastąpi z dwóch powodów.

Lepsza sytuacja finansowa. Umowa o kredyt gotówkowy nie powinna zmuszać nas do jakichkolwiek opłat z tytułu szybciej spłaconego zobowiązania. Dlatego też szybciej spłacone zobowiązanie nie powinno wiązać się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

Sytuacja komplikuje się, jeśli rezygnujemy z kredytu gotówkowego. Podobnie jak w przypadku pozostałych umów, możemy z niego zrezygnować do 14 dni od momentu jego zawarcia. Oczywiście sama rezygnacja również nie powinna wiązać się z dodatkowymi problemami. Warto jednak pamiętać o tym, że:

Rezygnacja z umowy kredytowej powinna być wysłana pisemnie i to najlepiej listem poleconym. Mamy wtedy potwierdzenie przed bankiem, że wspomniana rezygnacja została wysłana.

Wspomniana rezygnacja – jak już to było wcześniej wspomniane – może być wysłana do 14 dni od dnia zawarcia zobowiązania. Warto pamiętać, że w grę wchodzi tu data wysłania rezygnacji drogą pocztową a nie data jej doręczenia do odbiorcy, czyli banku.

Jeśli pieniądze zostały nam już przelane na wskazany przez nas rachunek bankowy, należy je przelać z powrotem do 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Warto pamiętać, że wierzyciel ma prawo żądać od nas dodatkowych opłat, związanych z naliczonymi przez ten okres odsetkami a także przewidzianych w umowie kosztów, do których uiszczenia jesteśmy zobowiązani. Na koniec warto pamiętać o tym, że wszelkie opłaty z tego tytułu mogą nam zostać potrącone automatycznie z rachunku bankowego o ile rachunek ten posiadamy w tym samym banku, w którym zaciągaliśmy zobowiązanie.

Podsumowując, banki – wbrew pozorom – bardzo elastycznie podchodzą do terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych. Oczywiście potrącenie z tego tytułu dodatkowych opłat (zwłaszcza, jeśli opóźniamy się ze spłatą) jest bardzo prawdopodobne. Jednak kwoty te i tak są zdecydowanie niższe, niż w przypadku firm pożyczkowych.