<p>Restrukturyzacja zadłużenia przyjmuje wiele form. Możesz poprosić bank o przedłużenie spłaty i zmn...

Restrukturyzacja zadłużenia przyjmuje wiele form. Możesz poprosić bank o przedłużenie spłaty i zmniejszenie miesięcznych rat. Z reguły nie ma problemu z podpisaniem aneksu do obowiązującej umowy. Co jednak w przypadku, kiedy posiadasz więcej niż jeden kredyt konsumpcyjny, chwilówkę, a nawet kartę kredytową?

Konsolidacja, czy to dobry sposób na restrukturyzację budżetu?

Kredyt konsolidacyjny jest często źle rozumiany przez klientów bankowości detalicznej. To w praktyce zupełnie oddzielny produkt. Nie ma bezpośredniego powiązania ze spłacanym dotychczas długiem. To bardzo ważne, ponieważ konsolidacja wymusza badanie zdolności kredytowej. Jeżeli znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i wpadłeś już w spiralę długów restrukturyzacja jest utrudniona bez wniesienia poważnych zabezpieczeń majątkowych, a i to w niektórych przypadkach może nie wystarczyć.

Kto zajmuje się konsolidacją i jakie masz rodzaje restrukturyzacji?

Konsolidacją zajmują się z reguły banki, ale też wyspecjalizowani doradcy, czy nawet całe przedsiębiorstwa oparte na formule antywindykacji, szybkiej restrukturyzacji. Kredyt konsolidacyjny dotyczy tzw. aktywnych kredytobiorców, którzy jeszcze posiadają zdolność do terminowego regulowania rat. Kredyt konsolidacyjny zwiększa płynność budżetu w zamian za rozłożenie spłaty na bardzo długi okres, nawet do 15 lat. Na rynku pojawia się kilka schematów konsolidacji. Możesz postawić na niską ratę i wydłużenie okresu kredytowania, ale też na bardzo wysoką ratę, aby szybciej pozbyć się długów. To czasami dobre podejście, ponieważ przy restrukturyzacji uzyskujesz ponownie możliwości negocjacyjne dotyczące obniżenia prowizji, czy nawet oprocentowania.

Jak się przygotować przed kredytem konsolidacyjnym?

Przed podjęciem decyzji o konsolidacji przygotuj informacje o wszystkich zaległościach i określ faktyczną zdolność kredytową. Główny problem do rozpatrzenia dotyczy maksymalnej zdolności kredytowej w stosunku do zobowiązań, które trzeba zamknąć. Nie zgadzaj się na konsolidację z kwotą premium na konsumpcję. Wejdziesz w znacznie wyższe widełki kosztów całkowitych.

Słowo podsumowania

Kredyt konsolidacyjny to szansa dla aktywnych kredytobiorców, aby obniżyć ratę, zwiększyć płynność i po prostu lepiej zorganizować spłatę zobowiązań konsumpcyjnych.