W ostatnich latach korzystanie z usług bankowych stało się powszechne. Każda firma posiada co najmniej jeden rachunek bieżący i większość rozliczeń między podmiotami gospodarczymi odbywa się bezgotówkowe. Wynagrodzenia pracowników z reguły są przekazywane na ich bankowe konta osobiste, co pozwala na wyeliminowanie ryzyka i kosztów związanych z przechowywaniem gotówki w kasie przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm dokonuje przelewów samodzielnie, korzystając z możliwości, jakie daje bankowość elektroniczna.

Okresowe nadwyżki środków pieniężnych, wypracowywane przez przedsiębiorstwa, deponowane są na oprocentowanych lokatach bądź przeznaczane na zakup papierów wartościowych za pośrednictwem banków. W przypadku pojawienia się okresowych niedoborów gotówki lub gdy planowane jest poniesienie nakładów inwestycyjnych, których firma bądź jej właściciele nie są w stanie samodzielnie sfinansować, podstawowym źródłem finansowania jest kredyt bankowy.

Pośrednictwo pomiędzy podmiotami posiadającymi wolne środki i tymi, którym są one w danym czasie potrzebne, jest istotą działalności banków komercyjnych. Czy taki pośrednik jest niezbędny? Może firmy mogłyby sobie nawzajem udzielać pożyczek? Załóżmy, że chcielibyśmy kupić nową maszynę (stara jest wyeksploatowana i już nie gwarantuje właściwej jakości wyrobów) i dodatkowo, przed jej zainstalowaniem, konieczna byłaby modernizacja hali produkcyjnej. Niestety, nie mamy gotówki wymaganej do sfinansowania całości tego przedsięwzięcia. Jak w takiej sytuacji znaleźć kontrahenta, który mógłby, akurat w danej chwili, pożyczyć wymaganą kwotę na oczekiwany przez nas okres?

Jeśli z kolei nasza firma posiada nadwyżkę środków, które w danym momencie nie są potrzebne, chcielibyśmy je zainwestować w sposób bezpieczny Załóżmy, że moglibyśmy udzielić innemu przedsiębiorstwu na przykład na kilka miesięcy wysoko oprocentowanej pożyczki. Czy potrafilibyśmy trafnie ocenić sytuację finansową pożyczkobiorcy i ryzyko braku zwrotu przez niego naszych pieniędzy? Kredyty gotówkowe dla indywidualnych klientów, kredyty inwestycyjne dla firm oraz inne opcje finansowania działalności oferują współczesne banki. Złożenie wniosku i otrzymanie pozytywnej decyzji precyzuje wszystkie warunki kredytowania takie jak: okres, waluta, warunki uruchomienia, harmonogram spłat, oprocentowanie, prowizje, zabezpieczenie. Ponadto może zawierać warunki dodatkowe, które mają być spełniane w okresie kredytowania. Mają one chronić bank przed znaczącymi zmianami w działalności kredytobiorcy. Zazwyczaj podstawową przyczyną odmowy udzielenia kredytu jest brak zdolności kredytowej. Może się też zdarzyć, że firma posiada zdolność kredytowa, ale w jej działalności zidentyfikowane zostały ryzyka, które mogą spowodować utratę zdolności kredytowej w przyszłości, we wnioskowanym okresie kredytowania. Bank powinien szczegółowo poinformować wnioskodawcę o przyczynach decyzji negatywnej. Jeśli tego nie zrobił, to warto o takie uzasadnienie poprosić.