Każdy kredytobiorca, szczególnie ten związany z inwestycjami na rynku nieruchomości powinien poznać prawne podstawy podpisywania umów kredytowych, ponieważ to szansa na zrozumienie relacji zachodzących w dużych instytucjach finansowych. Ustawa o kredycie hipotecznym jest najważniejsza, jeżeli zamierzasz kupić mieszkanie na kredyt. Dlaczego warto w ogóle poznać ustawę o kredycie hipotecznym i jakie najważniejsze punkty zawiera?

Ciekawe aspekty związane z kształtowaniem ustawy o kredycie hipotecznym

Do tej pory ustawa o kredycie hipotecznym kojarzy się z kontrowersjami dotyczącymi wynagradzania pośredników branżowych. To kredytobiorca miał docelowo finansować pośrednika, a nie instytucja finansowa. W końcu jednak wycofano się z podobnych zapisów. Ujednolicenie przepisów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych to szansa na rozwinięcie skrzydeł inwestycyjnych nie tylko na rynku krajowym, ale szczególnie w przestrzeni międzynarodowej. Standardowo ustawa o kredycie hipotecznym dotyka całą branżę, w tym pośredników i duże banki detaliczne. Nie ma od niej absolutnie żadnych odstępstw. Podobnie do ustawy o kredycie konsumenckim, czy do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W końcu uregulowano kwestie nadzoru nad całym sektorem pośrednictwa kredytowego. Teraz właśnie KNF monitoruje pośredników kredytowych. Nie ma mowy, aby człowiek bez żadnych kwalifikacji nagle rozpoczął obsługę kredytobiorców przy naprawdę dużych kwotach pożyczek mieszkaniowych. Banki detaliczne przez niektóre zapisy w ustawie o kredycie hipotecznym wspierają kredytobiorców programami restrukturyzacyjnymi w razie wystąpienia problemów ekonomicznych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ obecnie kredytobiorca jest w stanie znacznie szybciej zgłosić problemy finansowe i wynegocjować lepsze warunki spłaty. Z tego powodu dużą popularnością zaczynają cieszyć się pożyczki konsolidacyjne, refinansowanie, czy podpisywanie dodatkowych aneksów do umów kredytowych.

W razie problemów z restrukturyzacją masz szansę sprzedaży nieruchomości bez windykacji

Jeżeli kredytobiorca nie będzie mógł porozumieć się z bankiem komercyjnym odnośnie restrukturyzacji zadłużenia ma czas na sprzedaż nieruchomości, najczęściej mieszkania i uregulowanie zaległości, nawet do pół roku. W tym czasie nie dochodzi do windykacji. Dzięki tak długiemu okresowi sprzedaży można wypracować naprawdę porządne warunki współpracy z potencjalnym inwestorem. Jak widać ustawa o kredycie hipotecznym faktycznie wspiera kredytobiorców, a jednocześnie nie naraża interesów kredytodawców.