Praktycznie trzydzieści procent gospodarstw domowych w kraju generuje pewien rodzaj zadłużenia, czy to krótkoterminowego/długoterminowego. Kredyty gotówkowe, a także pożyczki mieszkaniowe o długim okresie spłaty to zdecydowanie najpopularniejsze kategorie. W artykule podyskutujemy o potencjale kredytu gotówkowego dla przeciętnego kredytobiorcy ze średnimi dochodami miesięcznymi.

Efektywne podpisanie umowy o kredyt gotówkowy

Okazuje się, że kredyt gotówkowy stanowi całkiem efektywną alternatywę dla oszczędzania, szczególnie przy osiąganiu niskich dochodów miesięcznych. Dominanta zarobków, czyli najczęściej wypłacane wynagrodzenie w kraju to niecałe 2000 złotych, a zatem daleko poniżej średniej krajowej. Kredytobiorcy ze słabymi, ale jednak stabilnymi dochodami, opartymi o umowę o pracę na czas nieokreślony charakteryzują się bardzo dużą zdolnością zadłużeniową. Banki detaliczne akceptują wnioski kredytowe, nawet od ryzykownych kredytobiorców, ale to nie oznacza zawsze akceptacji wypłaty środków. Czego należy unikać? Na pewno przesadzonych kosztów pozaodsetkowych, chociaż te od pewnego czasu reguluje tzw. ustawa antylichwiarska. Niestety dalej zdarzają się oferty kredytów gotówkowych, które nieco przekraczają nałożone limity. To okazja, aby zgłosić podobnego kredytodawcę, np. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W razie podpisania nieuczciwej umowy skontaktuj się z rzecznikiem praw konsumenta dedykowanym pod twoją lokalizację. To najczęściej pozwoli się wyplątać ze złego zobowiązania w niezwykle krótkim czasie. Nacisk formalny dobrze działa na kredytodawców funkcjonujących w szarej strefie prawnej. Kredyt gotówkowy przeznaczysz na dowolny cel, bez żadnych potwierdzeń formalnych. Przy zaciąganiu krótkoterminowego zadłużenia nie musisz nawet informować o ewentualnym współmałżonku. To jedynie opcjonalna kategoria we wniosku kredytowym. Nie trzeba ponadto inwestować w dodatkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego, które znacząco podnosi koszty zobowiązania.

Szybkie porównywanie potencjału pożyczek gotówkowych

Najszybciej porównasz kredyty gotówkowe przez marżę i stopę międzybankową WIBOR. Większość banków detalicznych ustala podobny rodzaj oprocentowania. Oprocentowanie stałe kredytów zdarza się już niezwykle rzadko, jest mało popularne, a i tak uzależnione od ewentualnych wahań stóp procentowych (tymi zarządza klasycznie Narodowy Bank Polski). Przy niewielkich pożyczkach gotówkowych spotkasz się tylko z pokryciem prowizji, bez nakładania oprocentowania. To ułatwia rozliczenie. Pamiętaj jednak, że prowizję dodaje się naturalnie do kwoty netto pożyczki gotówkowej, a od powiązanej w taki sposób kwoty nabija się dopiero oprocentowanie. To ważne przy analizie, np. długoterminowych kosztów spłaty zobowiązania. Złożenie wniosku kredytowego nie jest zazwyczaj bardzo trudną procedurą. Jeżeli jednak nie masz zbyt dużego doświadczenia skonsultuj się z ekspertem kredytowym, najlepiej niezależnym. Dzięki niemu dobrze zoptymalizujesz zdolność kredytową pod konkretną ofertę.