Depozyt bankowy.

Pojęcie depozytu bankowego.

Depozytem bankowym określamy wkłady przyjmowane przez banki oraz lokaty pieniężne zakładane przez klientów banku. Jest to również usługa jaka polega na przyjmowaniu oraz przechowywaniu papierów wartościowych i wielu innych wartościowych rzeczy. Możemy wyróżnić depozyty na żądanie, czyli tak zwane depozyty a vista, które można wypłacić z banku w każdej chwili. Do takich depozytów zalicza się między innymi depozyty zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych bieżących, jak również na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych. Depozyty a vista zazwyczaj mają niższe oprocentowanie niż depozyty terminowe. Co do depozytów terminowych nazywa się je również lokatami terminowymi. Są to depozyty jakie można wycofać, dopiero po zakończeniu umownego terminu. W przypadku, kiedy depozyt terminowy zostanie zerwany przed czasem, klient traci naliczone od niego odsetki. Depozyty objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wkładów bankowych. Dzięki temu, nawet kiedy bank ogłosi bankructwo, klient może odzyskać całość lub część pieniędzy jakie wpłacił na lokatę. Taka gwarancja jest bardzo potrzebna i bardzo dobrze, że coś takiego zostało wymyślone.

Czym jest system gwarancji depozytów.

System gwarancji depozytów jest systemem jaki ma na celu chronić instytucje kredytowe poprzez gwarantowanie ich wypłacalności i ich płynności finansowej. Taki system ma pomóc w uniknięciu sytuacji, kiedy lokaty założone w danym banku mogły by stać się nierozporządzalne. System gwarancji depozytów działa w sytuacji, kiedy instytucja kredytowa ogłosi upadłość. Dzięki gwarancji pieniądze jakie my klienci mamy na lokatach i kontach bankowych nie zostaną nam zabrane tylko możemy je odzyskać. W Unii Europejskiej mamy system gwarancji depozytów, który ustalił poziom depozytów objętych gwarancją do kwoty 100 000 euro. Taki przepis nosi nazwę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE. System jaki wykonuje płatności gwarantowane w ramach danego systemu krajowego UE ma stosowne upoważnienie, do wstąpienia w prawa klientów deponujących środki pieniężne w banku do wysokości wpłat jakich dokonali. Taka gwarancja jest bardzo ważna. Każdy kto zakłada lokatę bankową, bez względu na jej wysokość chce, aby pieniądze jakie na nią wpłacił były w pełni bezpieczne. Gwarancja to nam daje. Możemy mieć pewność, że nawet, kiedy nasz bank ogłosi upadłość odzyskamy zgromadzone na lokacie pieniądze. W Polsce za taką gwarancję depozytów odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Ślady

    Brak Śladów

Komentarze

Wyświetl komentarze jako (Płasko | Wątki)

    Brak komentarzy


Dodaj komentarz

Zamknięcie tekstu w znakach gwiazdki spowoduje jego wytłuszczenie (*tekst*), podkreślenia są tworzone przez zastosowanie _tekst_.
Standardowe emotikony jak :-) lub ;-) będą zmieniane na ich graficzną wersję.
Adresy e-mail nie będą pokazywane i będą używane tylko do celów wysyłania powiadomień drogą e-mailową

Proszę, wpisz widoczny na obrazku kod do odpowiedniego pola. Twój komentarz zostanie dodany tylko gdy wpisany kod będzie się zgadzał z tym widocznym na obrazku. Proszę, upewnij się, że Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę cookies (ciasteczek) lub Twój komentarz nie przejdzie poprawnie weryfikacji.
CAPTCHA