Odpowiedzialność za zadłużenie

Piątek, listopad 29. 2019

Zadłużenie należy spłacać terminowo, co do zasady, aby nie stracić zdolności, wiarygodności finansowej w oczach banku, ani nie doprowadzić do zapaści w budżecie domowym. Powszechny problem występujący w sektorze bankowości detalicznej dotyczy ubiegania się o kredyt konsolidacyjny samodzielnie, bez zgody współmałżonka, czy raczej samodzielnie. Kto jednak ponosi odpowiedzialność, jeżeli postanowisz samodzielnie podpisać umowę restrukturyzacyjną?


Problematyka odpowiedzialności solidarnej za długi


Jeżeli nie chcesz borykać się z problemem odpowiedzialności za cudze zadłużenie przemyśl podpisanie intercyzy. To szansa na ograniczenie ryzyka w przypadku projektów biznesowych, kredytowych, które mogą się z czasem nie udać. Tak naprawdę intercyza to znacznie większa ochrona środków całej rodziny. Dochodzi w niej do proporcjonalnego podziału odpowiedzialności, a nie do całościowego w przypadku nieroztropności jednego z partnerów. Banki standardowo udzielają kredytów konsolidacyjnych bez zgody współmałżonka, ale do ograniczonych, dość bezpiecznych kwot, którymi można spłacić niewielkie zadłużenie w parabankach, limit na karcie kredytowej, czasami kredyt samochodowy, ale nic więcej. Jeżeli próbujesz zabezpieczyć kredyt konsolidacyjny, np. nieruchomością spotkasz się z potrzebą wprowadzenia podpisu współmałżonka. To proces ograniczania ryzyka.


Czy niewiedza ratuje przed przejęciem majątku w razie egzekucji?


Wspólne zaciąganie kredytu konsolidacyjnego jest najlepsze, ponieważ po pierwsze nie zaskakuje, a po drugie umożliwia rozszerzenie zdolności kredytowej. Jeden dochód jest gorszy od dwóch, szczególnie przy ocenie zdolności ekonomicznej kredytobiorców. W przypadku niewiedzy, co do zaciągniętych przez partnera długów nie musisz obawiać się egzekucji z majątku osobistego, ale na pewno ze wspólnego, jeżeli nie podpisałeś intercyzy. W procesie windykacyjnym bardzo często dowodzi się, że współmałżonek wiedział o zadłużeniu, albo z niego pośrednio korzystał. Duże trudności sprawia też dostęp do danych o spłacanym kredycie, kiedy został on udzielony bez zgody. W takim wypadku partner, którego umowa nie obejmuje nie dowie się niczego ze względu na schemat ochrony danych osobowych.

(Strona 1 z 1, łącznie 1 wpisów)